Categories
Dự án thiết kế web

Công ty Team Building

Team building thực chất là một khóa học (thông thường được tổ chức ngoài trời) dựa trên các trò chơi khác nhau để cho học viên (những người tham gia) trải nghiệm các tình huống trước sau dựa trên các câu hỏi của giảng viên (facilitator) để rút ra các bài học thực tiễn trong công việc, nhằm điều chỉnh thái độ và hành vi cá nhân trong khi làm việc chung với nhau cùng hướng đến mục tiêu chung của tổ chức.
Để biết thêm thông tin chi tiết về team building quý khách vui lòng truy cập vào website Công ty Team building – Team building – Dịch vụ Team building – TeamBuilding.