Categories
Dự án thiết kế web

Design web quảng cáo Việt Nam – Thiết bị quảng cáo

Quảng cáo là hình thức tuyên truyền được trả tiền để thực hiện việc giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ, công ty hay ý tưởng, quảng cáo là hoạt động truyền thông phi trực tiếp giữa người với người mà trong đó người muốn truyền thông phải trả tiền cho các phương tiện truyền thông đại chúng để đưa thông tin đến thuyết phục hay tác động đến người nhận thông tin.
Để biết thêm thông tin chi tiết về quang cao, thiet bi quang cao quý khách vui lòng truy cập vào website quảng cáo – thiết bị quảng cáo.