Categories
Dự án thiết kế web

Design web thiết bị di động

Cách đây một thế kỷ, nếu muốn liên lạc ở khoảng cách xa, bạn phải đánh một bức điện tới nơi cần đến, hoặc nếu không muốn thì bạn phải đích thân đi tàu hoả tới đó. Còn bây giờ, hãy nhìn lại những gì chúng ta đang có, những thay đổi mang tính đột phá trong phương thức liên lạc giữa con người với con người, giữa con người với máy móc. Chúng ta có thể nói rằng, với khả năng truy cập không dây 3G hoặc 4G như hiện nay với những chủng loại điện thoại và thiết bị cầm tay.