Categories
Dự án thiết kế web

Design website công phu

Nói đến tập luyện “công phu” thì không phải để ám chỉ tập luyện võ thuật Trung Hoa mà thôi. Thay vì thế, nó ám chỉ một tiến trình rèn luyện của một người – rèn luyện sức mạnh thân thể và trí tuệ, học tập và hoàn hảo năng khiếu của mình – hơn là ám chỉ đến những gì mình đang luyện tập. Nó ám chỉ đến sự xuất chúng mà đạt được qua luyện tập lâu dài trong bất cứ thử thách nào. Bạn có thể nói công phu của một người nào đó rất giỏi trong nấu ăn hay người kia có công phu viết chữ đẹp. Khi nói một người có công phu trong một lĩnh vực nào đó thì có nghĩa là đang ám chỉ đến tài năng của người đó trong lĩnh vực đó mà người đó đã làm việc gắng sức mình để phát triển.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Kungfu, cong phu quý khách vui lòng truy cập vào website  Kungfu – Cong phu – Công phu, Nội công, Khí công, Võ công, Võ thuật thượng thừa.