Categories
Dự án thiết kế web

Design website du học – học bổng

Du học học bổng là du học sinh được cá nhân hay tổ chức nào đó hỗ trợ một phần hay toàn phần tài chính cho du học. Thông thường, có các học bổng từ phía Việt Nam và học bổng từ phía nước ngoài cho du học sinh. Thông tin chi tiết về thủ tục, hồ sơ, ngành học, điều kiện dự tuyển, liên hệ: Phòng quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế thuộc các trường đại học trong cả nước và Sở Giáo dục – Đào tạo để biết thêm thông tin.
Để biết thêm thông tin chi tiết về du hoc quý khách vui lòng truy cập vào website du học – Thông tin du học, Tư vấn du học, Du học Anh, Úc, Nhật Bản, Mỹ, Singapore.

Du Học Châu Úc – Phi