Categories
Dự án thiết kế web

Design website siêu thị trà

Trong cái uống của người Việt thì trà xếp thứ nhì sau rượu, nên dân gian thường gọi chung là rượu-trà. Dân Việt có thói quen gọi trà là trà Tàu, dầu nay trà trồng tại xứ mình rất ngon, dư uống và còn xuất khẩu nữa. Ở Bắc thì có trà Sông Công Thái Nguyên, Trung có trà Mai Hạc, Nam có trà Bảo Lộc nổi tiếng là ngon .