Categories
Dự án thiết kế web

Dịch vụ điều tra

Dịch vụ điều tra xác minh lý lịch của một cá nhân, một đối tượng nào đó là một vấn đề cần thiết trong mọi thời đại, nhất là trong thời đại hiện nay. Điều tra theo dõi, giám sát đối tượng đây là hoạt động ghi nhận lại tất cả quá trình sinh hoạt: giờ giấc, đi đến đâu? làm gì? gặp ai? của một “đối tượng” nào đó và tổng hợp lại thành văn bản…Chúng tôi bao gồm những thành viên có nhiều năm công tác trong lĩnh vực An ninh, thám tử, thám tử tư, tư vấn, tham vấn thành lập Trung tâm Dịch vụ điều tra cung cấp thông tin (T&T) sẵn sàng giúp đỡ quý doanh nghiệp, gia đình.
Để biết thêm thông tin chi tiết về dich vu dieu tra quý khách vui lòng truy cập vào website  Dịch vụ điều tra – Dịch vụ Điều tra và Cung cấp thông tin T&T.