Categories
Dự án thiết kế web

Định vị thương hiệu

Chất lượng hay cảm nhận về chất lượng đều xuất phát từ cảm nhận của người tiêu dùng. Khi đó sản phẩm hay thương hiệu sẽ mang tính đặc thù hơn là tính chung chung, và những thương hiệu sản phẩm mang tính đặc thù sẽ được cho là có “chất lượng cao hơn” những thương thiệu mang tính chung chung.
Để biết thêm thông tin chi tiết về thuong hieu, dinh vi thuong hieu quý khách vui lòng truy cập vào website Định Vị Thương Hiệu – Thương Hiệu – Xây Dựng Thương Hiệu – Quảng Bá Thương Hiệu.