Categories
Dự án thiết kế web

Đồ chơi em bé

Đồ chơi là những đồ vật đặc biệt dùng để giải trí và giáo dục trẻ em. Nó thường là những đồ vật, thú vật thu nhỏ, được tạo dáng đơn giản, có màu sắc hấp dẫn. Nó có những nét tiêu biểu dưới dạng khái quát, bảo đảm tái tạo các hoạt động tương ứng của đồ vật, thú vật. Ví dụ đồ chơi xe ô tô có thể chạy, đồ chơi búp bê có hình dạng giống con người. Những dân tộc, những nền văn hóa hay các thời kỳ khác nhau hình thành các đồ chơi khác nhau. Khảo cổ cho thấy từ thời nguyên thủy con người đã làm ra các đồ chơi, đơn giản như mô hình nhà, thú vật bằng đất nung…

Để biết thêm thông tin chi tiết về do choi tre em quý khách vui lòng truy cập vào website Đồ chơi – đồ chơi em bé – đồ chơi trẻ em – đồ chơi thông minh.