Categories
Dự án thiết kế web

Dự án web điều tra dân sự

Tìm kiếm và cung cấp thông tin về quan hệ xấu có thể dẫn tới tệ nạn xã hội, Tìm kiếm người già đi lạc, con cái bỏ nhà đi, Cung cấp thông tin về người thân sống xa nhà, Quản lí, giám sát, bảo vệ những người chưa đến tuổi vị thành niên trong gia đình, Tìm hiểu các mối quan hệ xã hội, tư vấn, giáo dục con em, Tìm và cung cấp thông tin khác theo yêu cầu trong quan hệ dân sự – hôn nhân – gia đình

 

Muốn biết thêm thông tin chi tiết về dieu tra dan su xin quý khách vui lòng truy cập vào website điều tra dân sự.