Categories
Dự án thiết kế web

Dự toán xây dựng

Tư vấn vay vốn đối với các dự án cần nguồn vốn lớn như: xây dựng nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, hay các dự án như trồng rừng, thủy điện,…..trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam
•    Đánh giá tiềm năng phát triển của thị trường để lựa chọn hình thức đầu tư
•    Lập và phân tích tính khả thi của dự án đầu tư,
•    Đánh giá tính khả thi dự án trong điều kiện rủi ro với các phần mềm chuyên nghiệp
•    Tư vấn lựa chọn phương án đầu tư mang tính chiến lược cao.
•    Tư vấn lựa chọn đối tác đầu tư
•    Lập các hồ sơ báo cáo đầu tư
•    Tư vấn lựa chọn phương án vay và trả nợ hiệu qủa nhất
Để biết thêm thông tin chi tiết về du toan xay dungphan mem du toan xay dung quý khách vui lòng truy cập vào website Dự toán xây dựng – Phan mem du toan xay dung – Dự toán xây dựng cơ bản miễn phí.