Categories
Dự án thiết kế web

Lập công ty

Công ty chúng tôi sẻ tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến hoạt động Thành lập công ty tài chính như:
– Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;
– Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành;
– Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
– Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;
– Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn;
– Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
– Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.
Để biết thêm thông tin chi tiết về thanh lap cong ty quý khách vui lòng truy cập vào website Thanh Lap Cong Ty – Quy trình, Thủ tục, Điều kiện, Dịch vụ Thành lập công ty.