Categories
Dự án thiết kế web

Thế giới doanh nghiệp

Thế giới doanh nghiệp là website chuyên sâu về nội dung quản trị, kinh doanh, dành cho các doanh nhân, nhà quản lý, cho những người yêu thích kinh doanh và lối sống hiện đại. Bao gồm các bài viết về từng lĩnh vực kinh doanh chủ yếu như tài chính, ngân hàng, đầu tư, chứng khoán, quản trị nhân sự, marketing, chiến lược kinh doanh… Các bài viết đều kết hợp nhiều dữ liệu từ thực tiễn kinh doanh ở trong và ngoài nước để tiếp cận và biểu đạt vấn đề, tránh lý thuyết khô khan.
Để biết thêm thông tin chi tiết về the gioi doanh nghiep quý khách vui lòng truy cập vào website  Ceds.org.vn – Thế giới doanh nghiệp – Tin tức kinh tế.