Categories
Dự án thiết kế web

Thế giới máy chấm công

Máy chấm công vân tay là loại máy chấm công mà đối tượng chấm công sử dụng vân tay của mình để chấm công khi vào làm việc và khi ra về. Khi chấm công, máy sẽ nghi nhận lại thời gian, mã máy, trạng thái và mã người dùng tạo thành các dòng dữ liệu. Các dòng dữ liệu này được vào bộ nhớ của máy. Bên cạnh đó, phần mềm chấm công kèm theo máy được cài đặt trên máy vi tính. Người quản lý công, sẽ thực hiện các thao tác trên phần mềm để lấy dữ liệu từ máy chấm công lưu vào máy vi tính. Cuối tháng, phần mềm sẽ tổng hợp tạo ra các bảng công để dùng cho việc quản lý và tính lương.
Để biết thêm thông tin chi tiết về may cham cong quý khách vui lòng truy cập vào website  Máy Tính Giờ – Máy Chấm Công Giá Rẻ – Thế Giới Máy Chấm Công.