Categories
Dự án thiết kế web

Thẻ thông minh

Thẻ thông minh còn được gọi nôm na là thẻ chip vì nó được tích hợp 1 con chip trên thẻ cho phép đáp ứng các nhu cầu về lưu trữ dữ liệu, bảo vệ dữ liệu, cũng như 1 số các nhu cầu về tính toán phức tạp (nhờ vào CPU trên chip). Thẻ chip được bảo mật tốt hơn thẻ từ. Vì ở thẻ từ, thông tin trên băng từ (magnetic stripe) hoàn toàn có thể bị đọc 1 cách bất hợp pháp. Ngoài ra thẻ từ cũng không cho phép thực hiện các phép tính toán mã hóa (cryptographic operations); nên không hỗ trợ các giao thức về authentification cũng như không bảo đảm confidentiality và integrity của thông tin trên đường truyền; và vì vậy kém bảo mật hơn.