Categories
Dự án thiết kế web

Thiết kế web chữ ký số

Chữ ký số khóa công khai dựa trên nền tảng mật mã hóa khóa công khai. Để có thể trao đổi thông tin trong môi trường này, mỗi người sử dụng có một cặp khóa: một công khai và một bí mật. Khóa công khai được công bố rộng rãi còn khóa bí mật phải được giữ kín và không thể tìm được khóa bí mật nếu chỉ biết khóa công khai.

Để biết thêm thông tin chiết về chu ky so xin quý khách vui lòng truy cập vào website  Chữ ký số – Dịch vụ chữ ký số – Chữ ký số cá nhân – Chữ ký số doanh nghiệp. Danh mục chính

 • Chữ ký số
 • Dịch vụ chữ ký số
  • Chữ ký số doanh nghiệp
  • Chữ ký số cá nhân
 • Thông tin công nghệ
  • Kiến thức chữ ký số
  • Công nghệ số
 • Thương mại điện tử