Categories
Dự án thiết kế web

Thiết kế web Nhung Hươu

Nhung hươu nai là sừng của Hươu đực hay Nai đực. Hàng năm vào cuối mùa đông đầu mùa xuân sừng Hươu Nai mới mọc rất mềm, mặt ngoài phủ đầy lông, sờ vào êm như nhung nên gọi là nhung hươu nai, bên trong chứa nhiều mạch máu. Nhung có thể chưa phân nhánh hoặc có nhánh, còn gọi là nhung yên ngựa (nhung mới bắt đầu phân nhánh còn ngắn, bên dài bên ngắn).
Để biết thêm thông tin chi tiết về nhung huou quý khách vui lòng truy cập vào website Nhung Hươu – Lộc Nhung – Nhung Hươu Tươi – Nhung Hươu Khô.