Categories
Dự án thiết kế web

Văn phòng ảo cho thuê

Cơn “sốt” giá thuê văn phòng đang tạo cơ hội để mô hình cho thuê văn phòng mini, văn phòng ảo ra đời. Văn phòng ảo hiện nay đang là cơn sốt cho xu hướng thành lập công ty như hiện nay. Văn phòng thông minh đã trở thành tiêu chuẩn không chỉ với các doanh nghiệp lớn mà cả với các doanh nghiệp vừa.