Categories
Dự án thiết kế web

Web tiếng anh trực tuyến

Bạn muốn giỏi tiếng Anh? Bạn muốn người thân của mình giỏi tiếng Anh? Học trên lớp chắc chắn không đủ. Hãy tự học và hãy khuyến khích người thân (con, cháu, …) mình tự học. Không có công cụ nào tuyệt vời để tự học tiếng Anh hơn là học bằng máy tính và Internet.