Categories
Dự án thiết kế web

Website máy bộ đàm

Đây là dạng hệ thống thoại và dữ liệu di động song song, giúp tăng sự  an toàn cho hành khách và nâng cao hiệu quả điều hành, đồng thời cho phép truy cập thông tin nhanh chóng thời gian thực…
 
maybodam 
Để biết thêm thông tin quý vị vui lòng truy cập vào website máy bộ đàm – may bo dam – bộ đàm – bo dam.