Categories
Dự án thiết kế web

Website thuốc diệt mối 4

Hộp nhử mối gồm các miếng gỗ thông có tẩm chất dẫn dụ để nhử mối thợ xuất hiện nhiều, tập trung. Trong quá trình đặt hộp nhử không được dịch chuyển hộp nhử vì mối ngoài yêu cầu thức ăn còn yêu cầu về mặt sinh thái ổn định an toàn đối với thiên địch. 
 
thuocdietmoi 
Để biết thêm thông tin quý vị vui lòng truy cập vào website thuốc diệt mối – thuốc diệt côn trùng – diệt côn trùng.