Categories
Dự án thiết kế web

Xây dựng web quảng cáo truyền hình

Thông tin và tư vấn về quảng cáo truyền hình (TVC). Mô hình truyền thông quảng cáo. So sánh hiệu năng của truyền hình với các hình thức truyền thông khác. Thái độ của quần chúng đối với quảng cáo truyền hình. Các đích nhắm của quảng cáo truyền hình. Bên cạnh là website chuyên thông tin quảng cáo truyền hình thì web còn là một kho danh bạ website khổng lồ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thong tin quang cao xin quý khách vui lòng truy cập vào website  TVC – Television Commercial – Quảng Cáo Truyền Hình.

Danh bạ website