Categories
Dự án thiết kế web

Xây dựng website chữ ký số

Chữ ký số (Digital Signature) hay chữ ký điện tử (Electronic Signature) là thông tin đi kèm theo dữ liệu nhằm mục đích xác nhận người chủ của dữ liệu đó. Chữ ký số được phát triển dựa trên lý thuyết mật mã, cụ thể là kỹ thuật mật mã hoá công khai. Trong mô hình này, một hệ mã khoá công khai sẽ có hai chìa khoá.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chu ky so xin quý khách vui lòng truy cập vào website Chữ ký số – Chữ ký điện tử – Dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Dịch vụ chữ ký số

  • Chữ ký số cá nhân
  • Chữ ký số doanh nghiệp